Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lộ diện, chạy 45km không "uống" xăng

Google News

Theo kế hoạch, mẫu xe bán tải Ford Ranger PHEV sẽ bắt đầu được sản xuất từ cuối 2024, trước khi chính thức mở bán vào đầu năm 2025.

  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
  • Ford Ranger plug-in hybrid 2025 lo dien, chay 45km khong
Nguyễn Chung