Geely hé lộ SUV Binyue Pro 2021 "giá mềm", nội thất như sang xe Đức

Dự tính, mẫu SUV Geely Binyue Pro 2021 mới sẽ có giá bán khá "mềm" nhưng chưa công bố là bao nhiêu, Nhưng đáng tiếc là nó sẽ chỉ được cung cấp ở thị trường nội địa Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
  • Geely he lo SUV Binyue Pro 2021
Nguyễn Chung