Gordon Murray T.50, “siêu McLaren F1 thế kỷ 21” tới 71,9 tỷ đồng

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Gordon Murray T.50 được thiết kế như siêu xe thuần chủng, nhẹ và tập trung vào người lái nhất thế giới. Xe có giá chưa thuế lên đến 2,36 triệu Bảng (khoảng 3,08 triệu USD hay 71,9 tỷ đồng). 

 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-2
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-3
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-4
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-5
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-6
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-7
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-8
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-9
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-10
 • Gordon Murray T.50, “sieu McLaren F1 the ky 21” toi 71,9 ty dong-Hinh-11