GWM Tank 500 2023 sắp bán tại Thái Lan, có cửa "đấu" Toyota Land Cruiser?

Mẫu xe SUV GWM Tank 500 2023 của Trung Quốc sẽ có 2 phiên bản là Pro và Ultra đồng thời sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Thái Lan.

 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
 • GWM Tank 500 2023 sap ban tai Thai Lan, co cua
Nguyễn Chung