Hilux 2021 về Việt Nam thêm Toyota Safety Sense, "đấu" Ford Ranger

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - So với phiên bản cũ, Toyota Hilux 2021 mới chứa đựng nhiều sự thay đổi tích cực và đáng giá, trong đó bao gồm việc tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp trang bị và đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense.
 
 

  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,
  • Hilux 2021 ve Viet Nam them Toyota Safety Sense,