Hoàng Kim Khánh "lột đồ" trị giá 1,5 tỷ của Lamborghini Aventador S

Google News

Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S trị giá hơn 40 tỷ từng tốn của Hoàng Kim Khánh đến 1,5 tỷ đồng tiền độ. Nhưng mới đây, vị đại gia này đã bất ngờ "lột đồ" độ cho siêu bò này để về zin.

  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
  • Hoang Kim Khanh
Thảo Mai