Honda BR-V 2022 chạy thử tại Thái Lan, khả năng cao sắp về Việt Nam

Sau khi ra mắt ở Indonesia với giá quy đổi từ 478 triệu đồng, Honda BR-V 2022 thế hệ mới đã chạy thử tại Thái Lan, sắp ra mắt trong thời gian sắp tới.

  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-2
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-3
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-4
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-5
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-6
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-7
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-8
  • Honda BR-V 2022 chay thu tai Thai Lan, kha nang cao sap ve Viet Nam-Hinh-9
Hải Nam