Honda Civic Type R 2023 đang “cháy hàng”, hãng phải tạm ngừng nhận cọc

Do nhu cầu của khách hàng Nhật Bản quá lớn nên vào hôm 19/12/2022, hãng Honda đã thông báo sẽ ngừng nhận cọc dành cho Civic Type R 2023 cho đến khi có thông tin mới.

 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-2
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-3
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-4
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-5
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-6
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-7
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-8
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-9
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-10
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-11
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-12
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-13
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-14
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-15
 • Honda Civic Type R 2023 dang “chay hang”, hang phai tam ngung nhan coc-Hinh-16
Nguyễn Chung