Honda HR-V 2021 ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Tại thị trường Đông Nam Á - cụ thể là Singapore, Honda HR-V 2021 hoàn toàn mới được phân phối bởi nhà nhập khẩu Vincar, dưới 2 phiên bản là 1.5G dùng động cơ xăng và 1.5X e:HEV dùng động cơ hybrid.

  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-2
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-3
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-4
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-5
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-6
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-7
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-8
  • Honda HR-V 2021 ra mat Dong Nam A, cho ngay ve Viet Nam-Hinh-9
Nguyễn Chung