Honda HR-V 2022 ra mắt Thái Lan tháng 11/2021, chờ về Việt Nam

Honda HR-V 2022 thế hệ mới hay còn gọi là Honda Vezel tại thị trường Nhật Bản đã ra mắt hồi tháng 2 năm nay. Tháng 11 sắp tới, xe sẽ được ra mắt tại Thái Lan, mở đường về Việt Nam.

 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-2
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-3
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-4
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-5
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-6
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-7
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-8
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-9
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-10
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-11
 • Honda HR-V 2022 ra mat Thai Lan thang 11/2021, cho ve Viet Nam-Hinh-12
Nguyễn Chung