Honda Motocompacto chạy điện nhỏ như vali xách tay, chỉ 24 triệu đồng

Google News

Mẫu xe tay ga Honda Motocompacto chạy điện có kích thước chỉ ngang bằng chiếc vali xách tay và có phạm vi hoạt động 19km sau một lần sạc.

  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-2
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-3
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-4
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-5
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-6
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-7
  • Honda Motocompacto chay dien nho nhu vali xach tay, chi 24 trieu dong-Hinh-8
Nguyễn Chung