Hypercar Mercedes-AMG One "siêu lướt" chào bán hơn 128 tỷ đồng

Google News

Mercedes-AMG One chiếc hypercar phá vỡ các kỷ lục những đường đua huyền thoại như Nürburgring và Monza. Giờ đây, một trong số 275 xe Mercedes-AMG One chính thức lên sàn xe lướt với giá gần 5,45 triệu USD (khoảng hơn 128 tỷ đồng).

 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
 • Hypercar Mercedes-AMG One
Nguyễn Chung