Hyundai SantaFe Hybrid 2024 từ 705 triệu đồng, cạnh tranh Kia Sorento

Google News

SantaFe Hybrid 2024 sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng Hàn Quốc trong tháng 10/2023 này. Giá xe giá dao động từ 38,88 - 46,21 triệu Won (khoảng 705 - 838 triệu đồng).

  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-2
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-3
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-4
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-5
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-6
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-7
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-8
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-9
  • Hyundai SantaFe Hybrid 2024 tu 705 trieu dong, canh tranh Kia Sorento-Hinh-10
Thanh Nguyễn