Hyundai Stargazer X sắp bán tại Việt Nam dự kiến từ 489 triệu đồng?

Google News

Mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 mới được nâng cấp khá nhiều về mặt trang bị nhưng lại có giá bán thấp hơn so với Stargazer bản thường đang bán tại Việt Nam.

 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-2
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-3
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-4
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-5
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-6
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-7
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-8
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-9
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-10
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-11
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-12
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-13
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-14
 • Hyundai Stargazer X sap ban tai Viet Nam du kien tu 489 trieu dong?-Hinh-15
Nguyễn Chung