Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chảnh” với màn hình TV 25 inch

Tại thị trường Hàn Quốc, Hyundai Staria Lounge Limousine có 2 phiên bản 7 chỗ và 9 chỗ với giá bán từ 57,92 - 59,63 triệu Won (khoảng 1,07 - 1,1tỷ đồng).

  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-2
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-3
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-4
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-5
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-6
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-7
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-8
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-9
  • Hyundai Staria Lounge Limousine - MPV “sang chanh” voi man hinh TV 25 inch-Hinh-10
Nguyễn Chung