Hyundai tăng giá Palisade 2023, bản XRT hơn 976 triệu đồng

Hyundai Palisade XRT 2023 mới là phiên bản địa hình với diện mạo hầm hố hơn các phiên bản thường, nó có giá từ 42.000 USD (khoảng hơn 976 triệu đồng).

  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-2
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-3
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-4
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-5
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-6
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-7
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-8
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-9
  • Hyundai tang gia Palisade 2023, ban XRT hon 976 trieu dong-Hinh-10
Nguyễn Chung