Hyundai Tucson 2022 chạy 900km đắt hơn xe "đập thùng" 150 triệu đồng

Không chỉ Hyundai Tucson 2022 đang khan hàng và đội giá hơn 100 triệu đồng cho phiên bản cao cấp tại các đại lý. Những mẫu xe "chạy lướt" cũng kênh giá mạnh.

  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
  • Hyundai Tucson 2022 chay 900km dat hon xe
Nguyễn Bắc