Hyundai Tucson XRT 2022 hầm hố, hơn 32.000 USD "đấu" Honda CR-V

Hyundai Tucson XRT 2022 mới vừa chính thức ra mắt tại Mỹ được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất mới, mang đến ngoại hình hầm hố và rắn rỏi hơn.

  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
  • Hyundai Tucson XRT 2022 ham ho, hon 32.000 USD
Thảo Mai