Jaecoo J6 2024 ra mắt Đông Nam Á, bán ở Việt Nam vào năm sau

Google News

Sau Trung Quốc, mẫu xe SUV điện Jaecoo J6 2024 đã được mang đến triển lãm Malaysia Autoshow 2024 để trưng bày và giới thiệu. Dự đoán, mẫu xe này sẽ về Việt Nam trong năm 2025.

 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-2
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-3
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-4
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-5
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-6
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-7
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-8
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-9
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-10
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-11
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-12
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-13
 • Jaecoo J6 2024 ra mat Dong Nam A, ban o Viet Nam vao nam sau-Hinh-14
Nguyễn Chung