Jaguar bỏ hết xe xăng, chuyển qua làm xe điện từ tháng 6/2024

Google News

Thương hiệu xe thể thao Jaguar nổi tiếng gốc Anh Quốc sẽ có danh mục sản phẩm hoàn toàn mới chỉ bao gồm các mẫu xe thuần điện kể từ năm 2025 trở đi.

 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-2
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-3
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-4
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-5
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-6
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-7
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-8
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-9
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-10
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-11
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-12
 • Jaguar bo het xe xang, chuyen qua lam xe dien tu thang 6/2024-Hinh-13
Nguyễn Chung