Jeep Gladiator độ "6 chân” gần 7 tỷ đồng chào hàng đại gia Việt

Apocalypse 6x6 độ từ Jeep Gladiator, mẫu bán tải "6 chân" này mới đây đã được một đại lý tư nhân tại Việt Nam chào bán hơn 300.000 USD (6,83 tỷ đồng).

  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
  • Jeep Gladiator do
Nguyễn Bắc