Kia Ray Gravity 2023 - chiếc xe "hình hộp" chỉ từ 336 triệu đồng

Tại thị trường Hàn Quốc, mẫu xe Kia Ray Gravity 2023 mới có giá từ 18,15 triệu Won (khoảng 336 triệu đồng), rẻ hơn cả Kia Morning ở Việt Nam.

  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
  • Kia Ray Gravity 2023 - chiec xe
Nguyễn Anh