Kia Sonet 2024 "bằng xương bằng thịt" tại đại lý Việt, chỉ chờ giá bán

Google News

Mẫu xe Kia Sonet 2024 tại Việt Nam có 3 phiên bản bao gồm 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium, nhưng vẫn chưa được công bố giá bán chính thức.

 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
 • Kia Sonet 2024
Hải Nam