Koenigsegg CCX độc nhất Việt Nam của đại gia Hải Phòng bất ngờ Nam tiến

Koenigsegg CCX độc nhất Việt Nam của đại gia Hải Phòng sở hữu ngoại thất xe mang màu đỏ cùng nội thất đen-đỏ. Đây là 1 trong 30 chiếc siêu xe Koenigsegg CCX sản xuất trên toàn thế giới.

  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-2
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-3
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-4
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-5
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-6
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-7
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-8
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-9
  • Koenigsegg CCX doc nhat Viet Nam cua dai gia Hai Phong bat ngo Nam tien-Hinh-10
Nguyễn Bắc