Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 tỷ cho đại gia Hồng Kông

Số lượng xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae dành cho giới siêu giàu ở Hồng Kông cũng đã được đặt mua sạch sẽ. Trên toàn thế giới chỉ có 350 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae được xuất xưởng.
 
 

 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-2
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-3
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-4
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-5
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-6
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-7
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-8
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-9
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-10
 • Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae 24 ty cho dai gia Hong Kong-Hinh-11
Phương Thảo