Lamborghini Aventador SV Roadster gần 40 tỷ dạo phố đêm Sài Gòn

Ảnh: Carpassion -

(Kiến Thức) - Bất ngờ về nước vào cuối 2019, Lamborghini Aventador SV Roadster xuất hiện trong bài viết này là chiếc thứ 2 của dòng xe được sản xuất giới hạn này cập bến Việt Nam, sau chiếc đầu tiên về nước cuối năm 2016.

  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-2
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-3
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-4
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-5
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-6
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-7
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-8
  • Lamborghini Aventador SV Roadster gan 40 ty dao pho dem Sai Gon-Hinh-9