Lamborghini Countach 2022 hơn 60 tỷ đồng... vẫn "cháy hàng"

(Kiến Thức) - Trên thế giới chỉ có 112 chiếc Lamborghini Countach thế hệ mới được sản xuất, tất cả đều đã có chủ chỉ sau một tuần trình làng. Mỗi siêu phẩm Countach có giá 2,64 triệu USD (tương đương 60,2 tỷ đồng).

  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
  • Lamborghini Countach 2022 hon 60 ty dong... van
Nguyễn Anh