Lamborghini Huracan của Đoàn Di Băng rao bán độ gì mà hơn 1 tỷ đồng?

Google News

Chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 của Đoàn Di Băng được độ với body-kit kết hợp của 3 hãng độ xe là 1016 Industries, Vorsteiner và cuối cùng là Novitec với chi phí lên tới hơn 1 tỷ đồng.

 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-2
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-3
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-4
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-5
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-6
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-7
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-8
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-9
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-10
 • Lamborghini Huracan cua Doan Di Bang rao ban do gi ma hon 1 ty dong?-Hinh-11
Thảo Mai