Lamborghini Huracan Sterrato - siêu xe off-road giới hạn 1.499 chiếc

Hình ảnh cũng như một số đoạn video mô tả khả năng vận hành của siêu xe Huracan Sterrato off-road đã từng được tiết lộ cách đây vài tháng.

 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-2
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-3
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-4
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-5
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-6
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-7
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-8
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-9
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-10
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-11
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-12
 • Lamborghini Huracan Sterrato - sieu xe off-road gioi han 1.499 chiec-Hinh-13
Nguyễn Chung