Lamborghini Murcielago tiền tỷ bỏ xó ở Quảng Bình bị nghi... "giả cầy"

Google News

Ciếc Lamborghini Murcielago bị lực lượng chức năng tạm giữ khá giống xe thật, đáng quan tâm 2 tấm lưới hốc gió phía sau không còn, để lộ ra cả quạt gió nằm chênh vênh.

  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
  • Lamborghini Murcielago tien ty bo xo o Quang Binh bi nghi...
Thảo Mai