Lamborghini Sian FKP37 ghé Đài Loan, "khiêu khích" giới siêu giàu

Lamborghini Sian chỉ được sản xuất 63 chiếc trên toàn thế giới cùng 1 xe thuộc diện trưng bày nhưng không phải là mô hình. Mới đây nhất, phiên bản Sian FKP37 mới đã có mặt tại Đài Loan.

  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
  • Lamborghini Sian FKP37 ghe Dai Loan,
Nguyễn Chung