Lamborghini Urus Performante hơn 17 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Google News

Sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu siêu SUV Lamborghini Urus Performante 2022 mới sau khi ra mắt Thái Lan, cũng được ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-2
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-3
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-4
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-5
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-6
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-7
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-8
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-9
  • Lamborghini Urus Performante hon 17 ty dong tai Thai Lan, sap ve Viet Nam-Hinh-10
Hải Nam