Lamborghini Urus SE mà Minh Nhựa đang "nhắm" đã ra mắt ở Thái Lan

Google News

Lamborghini Urus SE có 1 điểm khá hấp dẫn đó là có thể chạy được 60km mà không tốn 1 giọt xăng, điều này đã khiến cho không ít người yêu thích siêu SUV "bò tót" muốn nhanh chóng được trải nghiệm ngay lập tức.

  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
  • Lamborghini Urus SE ma Minh Nhua dang
Thảo Mai