Mazda CX-90 2024 với 11 phiên bản, từ 934 triệu – 1,4 tỷ đồng

Google News

Với giá bán chính thức vừa công bố, Mazda CX-90 2024 tiệm cận những thương hiệu xe hạng sang cao cấp với giá bán phiên bản cao cấp chạm mốc 60.000 USD ( khoảng 1,4 tỷ đồng) tại Mỹ.

 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-2
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-3
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-4
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-5
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-6
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-7
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-8
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-9
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-10
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-11
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-12
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-13
 • Mazda CX-90 2024 voi 11 phien ban, tu 934 trieu – 1,4 ty dong-Hinh-14
Hải Nam