McLaren 750S của đại gia Sài Gòn, màu sơn bằng Honda Civic Type R

Google News

Không phải 1,2 tỷ đồng như đồn đoán, siêu xe McLaren 750S gần 20 tỷ của vị đại gia Sài Gòn tốn đến 2,5 tỷ đồng cho màu sơn Cerberus Pearl, bên cạnh đó là biển số xe gần 1,6 tỷ đồng.

 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-2
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-3
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-4
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-5
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-6
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-7
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-8
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-9
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-10
 • McLaren 750S cua dai gia Sai Gon, mau son bang Honda Civic Type R-Hinh-11
Thảo Mai