McLaren 765LT Spider gần 30 tỷ đọ dáng cùng Hoa hậu Tiểu Vy

Google News

Hoa hậu Việt Nam 2018 - Tiểu Vy đã có những bộ ảnh chụp cùng chiếc xe McLaren 765LT Spider đầu tiên về Việt Nam, phiên bản mui trần 765LT này cũng chỉ sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn cầu.

  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-2
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-3
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-4
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-5
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-6
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-7
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-8
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-9
  • McLaren 765LT Spider gan 30 ty do dang cung Hoa hau Tieu Vy-Hinh-10
Thảo Mai