McLaren Elva MSO Minh Nhựa "đặt gạch" lên sàn đấu giá Indy 2023

Google News

McLaren Elva là chiếc speedster lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua do Bruce McLaren chế tạo. Chiếc McLaren Elva MSO bản giới hạn từng được đấu giá nhưng không thành công.

  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
  • McLaren Elva MSO Minh Nhua
Thảo Mai