Mercedes-AMG G63 độ Carlex Design rao bán 13,6 tỷ ở Sài Gòn

Chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ Carlex Design này có thể liệt kê vào dạng xe lướt nhẹ khi mới chỉ lăn bánh khoảng hơn 10.000 km.

  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-2
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-3
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-4
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-5
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-6
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-7
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-8
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-9
  • Mercedes-AMG G63 do Carlex Design rao ban 13,6 ty o Sai Gon-Hinh-10
Thảo Mai