Mercedes-AMG S63 mạnh như “tên lửa" nhờ gói độ của Posaidon

Vào năm ngoái, Posaidon đã đưa ra gói nâng cấp khiến một chiếc Mercedes-AMG S63 mạnh tới 940 mã lực, và giờ đây họ lại làm điều đó với một chiếc S63 nhưng sẽ khiến nó mạnh như "tên lửa".

  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
  • Mercedes-AMG S63 manh nhu “ten lua
Nguyễn Chung