Mercedes-Maybach GLS Edition hơn 11,6 tỷ độc nhất Việt Nam đã có chủ

Chủ nhân của chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 Edition 100 siêu sang độc nhất Việt Nam này, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe đã có chuyến hành trình tới Nha Trang và hiện đang du lịch tại Hà Nội.

 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-2
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-3
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-4
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-5
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-6
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-7
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-8
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-9
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-10
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-11
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-12
 • Mercedes-Maybach GLS Edition hon 11,6 ty doc nhat Viet Nam da co chu-Hinh-13
Thảo Mai