MG Cyberster giá 2,2 tỷ đồng ở Việt Nam "khoe hàng" tại Trung Quốc

Google News

Mới đây, một số đại lý tại Việt Nam đã nhận cọc cho MG Cyberster 2024 chạy điện và báo giá dự kiến lên đến 2,2 - 2,4 tỷ đồng.

  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
  • MG Cyberster gia 2,2 ty dong o Viet Nam
Nguyễn Chung