MG HS 2023 đã hoàn tất đăng kiểm, từ 750 triệu tại Việt Nam

Google News

Sau gần một năm "mất tích", mẫu xe SUV cỡ C - MG HS lại chuẩn bị trở lại với những nâng cấp đáng giá cả về thiết kế lẫn trang bị.

 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-2
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-3
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-4
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-5
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-6
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-7
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-8
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-9
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-10
 • MG HS 2023 da hoan tat dang kiem, tu 750 trieu tai Viet Nam-Hinh-11
Nguyễn Chung