MG Mulan 2022 chạy điện "bằng xương, bằng thịt" dưới 700 triệu đồng

MG Mulan 2022 mới là mẫu ôtô điệncủa Trung Quốc mang kiểu dáng hatchback và sẽ được bán tại nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm cả châu Âu.

  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
  • MG Mulan 2022 chay dien
Hải Nam