Minh Nhựa bán Mercedes-Benz S450, tậu Maybach S450 2022 hơn 8 tỷ

Cũng là Mercedes S450 nhưng ở giữa thêm chữ Maybach khiến đại gia Minh Nhựa phải chi thêm gần 3 tỷ cho đam mê sở hữu xe siêu sang.

  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-2
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-3
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-4
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-5
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-6
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-7
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-8
  • Minh Nhua ban Mercedes-Benz S450, tau Maybach S450 2022 hon 8 ty-Hinh-9
Thảo Mai