Minh Nhựa cưỡi Pagani Huayra hơn 80 tỷ hội ngộ cùng Cường Đô la

Google News

Trong khi Cường Đô la di chuyển trên chiếc xe Bentley Continental GT V8 thế hệ mới, Minh Nhựa lại chọn siêu phẩm Pagani Huayra hơn 80 tỷ đồng.

  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-2
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-3
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-4
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-5
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-6
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-7
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-8
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-9
  • Minh Nhua cuoi Pagani Huayra hon 80 ty hoi ngo cung Cuong Do la-Hinh-10
Tâm Võ