Minh Nhựa "dọn chuồng" đón siêu xe, rao bán xe sang BMW 760 Li 2012

Như vậy, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, Minh Nhựa đã thanh lý cùng lúc 3 chiếc xe sang của các thương hiệu là Mercedes-Benz với S450L Luxury 2022, Audi với A8L 2022 và cuối cùng là BMW 760 Li 2012.

  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
Thảo Mai