Minh Nhựa rao bán Bentley Flying Spur biển “tứ quý 9” hơn 18 tỷ đồng

Google News

Minh Nhựa vừa rao bán chiếc Bentley Flying Spur siêu sang biển "tứ quý 9" đã gây bất ngờ cho giới mê xe, lý do là anh cũng chỉ mới mua chiếc xe này được 6 tháng và lăn bánh khoảng 9.000 km.

 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
 • Minh Nhua rao ban Bentley Flying Spur bien
Thảo Mai