Mitsubishi Outlander đang được ưu đãi cao nhất tới 140 triệu đồng

Google News

Mitsubishi Outlander tại Việt Nam bản tiêu chuẩn được một số đại lý ưu đãi đến gần 100 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản cao cấp nhất là 140 triệu đồng.

 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-2
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-3
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-4
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-5
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-6
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-7
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-8
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-9
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-10
 • Mitsubishi Outlander dang duoc uu dai cao nhat toi 140 trieu dong-Hinh-11
Nguyễn Chung