Nammi 01 chạy điện từ 259 triệu đồng của thương hiệu xe tải Dongfeng

Google News

Thương hiệu xe tải Dongfeng đã mở bán trước mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Nammi 01 với pin thể rắn, sạc 8 phút đi được 200 km, giá bán cao nhất 356 triệu đồng.

  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-2
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-3
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-4
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-5
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-6
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-7
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-8
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-9
  • Nammi 01 chay dien tu 259 trieu dong cua thuong hieu xe tai Dongfeng-Hinh-10
Nguyễn Chung