Ngắm SUV "Tàu" MG Linghang 2021 phong cách xe sang Maserati

Là phiên bản nội địa của mẫu xe SUV MG HS, MG Linghang 2021 mới vừa nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Proton X70 và Honda CR-V.

  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
  • Ngam SUV
Nguyễn Chung